Pienyrittäjän rahoituksen saamisen kulmakivet

Sekä yritystoimintaa aloitettaessa että myös toiminnan jo vakiinnuttua yrittäjä joutuu usein miettimään yrityksensä rahoitusta. Rahaa tarvitaan yleensä investointeihin ja käyttöpääomaksi. Pankkilaina on perinteinen vaihtoehto, joka useimmille tulee ensimmäisen mieleen. Rahoituksen saaminen pankista ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys mm. kiristyneiden säännösten takia. Lainoja myönnettäessä selvitetään aina sekä yrittäjän että yrityksen historiaa, tulevaisuuden edellytyksiä ja vakuuksia. Pankki on nykyään harvoin ainoa rahoittaja. Rahoitusta joutuu usein hankkimaan useammasta lähteestä. Mm. joukko- ja välitetyn rahoituksen rooli kasvaa koko ajan merkittävästi. Olipa rahoituksen lähde mikä tahansa, tietyt asiat on hyvä tiedostaa, jotta rahoitusta olisi mahdollista saada ja toiminnalle löytää muita sijoittajia.

Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ahkeruus, aktiivisuus, sitkeys, sitoutuneisuus, paineensietokyky ja verkostoituneisuus, edesauttavat menestymistä yritystoiminnassa. Yrittäjän on oltava valmis tekemään kovasti töitä yrityksensä eteen. Yrittäjältä vaaditaan myös itsevarmuutta. Menestyvä yrittäjä on tavoitehakuinen ja hänellä täytyy olla omat talousasiat ja luottotiedot kunnossa, sillä usein yrittäjältä vaaditaan vähintäänkin omavelkaista takausta ja muita vakuuksia.

Yrityksen liikeidean tulee mahdollistaa kannattava liiketoiminta. Valitun toimialan markkinoiden ja näkymien sekä asiakaspotentiaalin on hyvä olla riittävät. Myös kilpailutilanne kannattaa kartoittaa huolellisesti ja miettiä, millä tavalla oma yritys voisi erottua markkinoilla. Liikeideaa voi käydä sparraamassa asiantuntijan, esimerkiksi Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan, kanssa.

Rahoitusta haettaessa yrittäjältä/yritykseltä vaaditaan pääsääntöisesti omaa pääomaa noin 30 prosenttia pääoman kokonaistarpeesta. Oma pääoma muodostuu yrityksen perustajien ja omistajien yritykseen sijoittamasta pääomasta sekä kertyneistä voittovaroista, kun yritys on tuottanut voittoa eikä voittoa ole jaettu yrityksen omistajille. Aloittavalla yrittäjällä on hyvää olla varallisuutta mm. säästöjä ja muuta omaisuutta, jotta myös ulkopuoliset rahoittajat lähtevät rahoittamaan yrityksen toimintaa.

Hyvät henkilökohtaiset verkostot auttavat yrittäjää monella tavalla. Rahoitusvaihtoehtoja miettiessä neuvoja ja kontakteja kannattaa kysellä omista verkostoista, elinkeinopalveluista, ELY-keskuksesta sekä muista yritysten tukiorganisaatioista. Yksityiset sijoittajat ovat nykyään entistä vahvemmin mukana pk-sektorin yritysten rahoituksessa joko suoraan tai monien uusien rahoitusorganisaatioiden kautta. Usein sijoituskohteena ovat yritykset, joissa nähdään kasvupotentiaalia. Rahoituksen lisäksi nämä tahot tarjoavat yrittäjälle monenlaista tukea, neuvoja ja kontakteja.

Yrittäjän on syytä varautua siihen, että rahoituksen hankkiminen vaatii sitkeyttä ja aikaa. Hänen kannattaa laatia järkevät liiketoimintasuunnitelmat ja laskelmat rahoitustarpeiden kartoittamiseksi. Niistä on apua rahoitus- ja muissa neuvotteluissa. Mitä pohditummat suunnitelmat ja realistisemmat laskelmat yrittäjällä on esittää, sitä helpompi rahoitustarvetta on arvioida. Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen paranevat merkittävästi.  Yrittäjän kannattaa panostaa suunnitelmiinsa ja rahoituksen hakemisen valmisteluun sekä miettiä valmiiksi mm. vakuudet, jotta prosessi olisi mahdollisimman sujuva.

Ilkka Partti, Privanet & Partti Consunting Oy

Kirjoittaja on pitkäaikainen rahoitusalan ammattilainen ja toiminut usean vuoden Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen hallituksen puheenjohtajana.