Milloin yritysneuvontaan kannattaa tulla?

Käynti uusyrityskeskuksen yritysneuvojan luona kannattaa aina, kun yrittäjyyteen liittyvät asiat pohdituttavat. Yritysneuvojan luona saa puolueetonta neuvontaa yrittäjyyteen, kevytyrittäjyyteen, yritysidean kehittämiseen tai vaikkapa yrityksen ostamiseen liittyen. Uusyrityskeskusten tehtävänä onkin auttaa kaikkia yrittäjyyttä harkitsevia ja neuvonta on täysin luottamuksellista. Moni kuitenkin miettii sitä, milloin yritysneuvontaan kannattaisi lähteä ja miten siihen pitäisi varautua.

Tietoa yrittäjyydestä on tarjolla paljon, mutta yritysneuvoja auttaa jäsentämään netissä olevaa tietoa juuri asiakkaan tarpeisiin. Yritysneuvojalta saatu luotettava tieto antaa varmuutta omille päätöksille. Jos yrityksen perustamisella ei ole kiire, prosessi kannattaa aloittaa ajoissa. Tarvittaessa yritysneuvoja auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa myös nopeasti, jos tilanne niin vaatii. Yritysneuvonta on aina yksilöllistä ja neuvonta-aika tulee varata etukäteen.

Aika yritysneuvontaan kannattaa varata ainakin silloin, kun idea yrittäjyydestä on syttynyt. Idea voi olla hyvinkin alustava, kun yritysneuvojaa tulee tapaamaan ensimmäisen kerran. Tapaamisessa keskustellaan yritysideasta ja asiakkaan yrittäjävalmiuksista sekä arvioidaan yritysidean kannattavuutta alustavasti. Tapaamisessa käydään läpi myös sopivaa yritysmuotoa, kevytyrittäjyyden mahdollisuutta sekä mietitään potentiaalisia asiakkaita ja markkinoita. Jos yritysidealla on potentiaalia, niin seuraavaksi asiakas alkaa tehdä liiketoimintasuunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen onkin tärkeää kaikille yrittäjiksi ryhtyville. Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma selventää omia ajatuksia ja sitä tarvitaan esim. starttirahaa tai pankkirahoitusta varten. Laskelmat ovat tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa ja ne kertovat yrityksen kannattavuudesta. Monelle yrittäjäksi ryhtyvälle laskelmat tuottavat pään vaivaa, mutta yritysneuvojan kanssa niitäkin käydään yhdessä läpi.

Yritysneuvojan luokse voi tulla myös jo valmiin liiketoimintasuunnitelman kanssa. Tällöin yritysidea on jalostunut liikeideaksi, jota on puolestaan täsmennetty kirjalliseksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Yritysneuvonnan pääpaino onkin usein liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä. Tapaamisessa käydään läpi myös yrityksen rahoitukseen, verotukseen, kirjanpitoon ja vakuutusturvaan liittyviä asioita. Yritysneuvoja siis sparraa liiketoimintasuunnitelmaa ja arvioi kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä.

Jos yritystoiminnan aikoo käynnistää yritysoston kautta, niin yritysneuvontaa kannattaa hyödyntää myös tällöin. Yritysosto onkin yksi hyvä tie yrittäjyyteen, mutta se on myös hyvä vaihtoehto yritystoiminnan laajentamiseen tai kehittämiseen. Uusyrityskeskuksesta kannattaakin kysyä myytävistä yrityksistä, koska kaikki myytävät yritykset eivät ole aktiivisesti myynnissä vaan etsivät jatkajaa hiljaisesti. Uusyrityskeskusten asiantuntijaverkostosta löytyy avuksi myös yrityskaupan asiantuntijoita. Asiantuntijoita kannattaakin käyttää apuna arvioitaessa kaupan kohteen taloudellista tilaa ja kauppaan sisältyviä riskejä.

Yritysneuvonnan tavoitteena on saada aikaan terve ja toimiva yritys. Ota rohkeasti yhteyttä uusyrityskeskukseen ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea, yhdistettynä osaavaan yrittäjään, johtavat yleensä onnistuneeseen yrittäjyyteen!

Anna-Liisa Immonen, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus

Kirjoittaja on Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja.