Kop kop, asiakasko se koputtaa jo ovella? Markkinoinnin merkitys alkavalle yrittäjälle

Kyllä vaan, kuvainnollisesti jokainen alkava yrittäjä haluaa kuulla ja tarvitsee nuo koputukset ovelleen heti yrityksen rekisteröinnin jälkeen. Markkinoinnin merkitys on suuri, niin alkavalle yrittäjälle kuin jo pidemmän aikaa toimineellekin.  Monelle sana markkinointi tuo ehkä edelleen mieleen mainostamisen ja sen myötä lisäkulun, joka tekisi mieli karsia, kun tuoreella yrityksellä on paljon muitakin kuluja. Markkinointi ei ole ainoastaan sitä mainostamista, niin kuin tiedämme, vaan paljon muutakin.

Itselleni olen tatuoinut mieleeni ja käytännön tekemiseen ajatuksen, että markkinointi on aina suunnitellusti toteutettuna sijoitus eikä kulu. Sen tärkein tavoite on tehdä yrityksesi olemassaolo näkyväksi, tuoda asiakkaita ja sen kautta myyntiä ja tulevaisuus yrityksellesi. Yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman tahon kohdalla markkinointi on tavoite saada näkyvyyttä, tehdä omaa toiminnallista aatetta ja sen tavoitetta tietoon ja kasvattaa sen myötä jäsenmäärää tai tukijoiden määrää ja näin saada varoja ylipäätään toiminnan ylläpitämiseen. Erityisesti yritysten kohdalla yksinkertaistettuna: jos yrityksesi ei ole näkyvissä, pienennät potentiaalista asiakasryhmääsi ja annat oman markkinaosuutesi – myynnin – kilpailijalle.

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty

Yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä joudutaan väkisinkin tekemään erinomaista ja tarpeellista perusajatustyötä esimerkiksi yrityksen kohderyhmän, kannattavuuden ja kilpailijakartoituksen selkeyttämiseksi. Kun aletaan suunnitella, miten asiakkaat parhaiten tavoitetaan, miten kilpailijoista erotutaan ja mikä on hyvä ja tuottava hinta tuotteille, mennään perusajatustyössä syvemmälle. Tarvitaan markkinointisuunnitelma, jossa huomioidaan yksityiskohtaisesti asioita yrityksen strategiasta valittaviin markkinointikanaviin sekä niihin tuotettavaan sisältöön. Hyvä suunnitelma pitää sisällään paljon ja sen avulla saat eri tuotteiden ja koko yrityksen vahvat puolet esille eri kanavissa ympäri vuoden.

Kun yritysidea on todettu kannattavaksi ja yritystoiminta alkaa, tapahtuu samanaikaisesti paljon asioita. Jo itse yritykseen liittyen tulee eteen käytännön asioita, joihin rahaa menee mutta ei vielä tule mistään.

Mitä konkreettisia asioita kannattaa suunnitella ja toteuttaa, jotta asiakkaat löytävät tuotteesi ja tietävät yrityksesi olemassaolosta? Alla lista perusnäkyvyyskanavista ja muista tärkeistä asioista, joilla saat rakennettua hyvän pohjan. Mainittujen kanavien kautta me kaikki itsekin etsimme tietoa muista yrityksistä ja niiden tuotteista, palveluista ja hinnoista. Jos sinulla on aikaa ja taitoa, pystyt tekemään kanavat kuntoon ainakin osittain. Jos jokin tuntuu vieraalta, eikä ole vahvinta osaamisaluettasi, kannattaa antaa työ osaavan ammattilaisen käsiin, jolloin säästät aikaa ja saat paremman hyödyn heti alkuun oikein luoduille kanaville. Kaksi jälkimmäistä kohtaa ovat tärkeitä ja sekä säästävät tuoreen yrittäjän turhalta stressiltä että tuovat lisää mahdollisuuksia ja sen kautta parhaimmillaan uusia asiakkaita.

Kotisivut yrityksen käyntikorttina: muista avainsanatutkimus ja sivujen optimointi

Perusnäkyvyyskanava yrityksellesi on kotisivut. Vaikka tänä päivänä sosiaalinen media ja muut digitaaliset markkinointikanavat ovat tehokkaita ja hyviä keinoja tuoda yritys esille, on kotisivut hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tehokas tapa tuoda yritys kokonaisuutena esille.
Kotisivut eivät teknisenä ratkaisuna yksinään vielä riitä: hyvä sisältö, tuotteiden tarinallistaminen ja yrityksesi tarina tekevät niistä mielenkiintoisen. Sisällön tuottoon kannattaa panostaa ja hyvin suunniteltu sisältö erottaa yrityksesi tuotteet ja itse yrityksen kilpailijoista. Jäät paremmin mieleen, kun potentiaaliset asiakkaasi kiinnostuvat yrityksestäsi ja sen olemassaolosta.

Kotisivuihin ja niiden sisältöön liittyy tiiviisti sivujen optimointiAvainsanatutkimus ja sen perusteella tekstisisältöön ja kuvien nimeämiseen valittavat avainsanat auttavat sivujesi löytymistä paremmin hakukoneissa.  Avainsanatutkimuksen avulla optimoidut sivut parantavat hakukonenäkyvyyttä ja nostavat yrityksesi korkeammalle hakukoneiden tuloksissa. Avainsanatutkimuksella selvitetään, millä sanoilla kohderyhmäsi hakee yrityksesi tuotteita tai palveluita tai toimialasi yrityksiä.

Sosiaalinen media

Somekanavista Facebook ja Instagram ovat ne perinteisemmät myös yrityksille. Kumpaankin kannattaa luoda yritysprofiili, jolloin mm. mainostaminen ja sisällön markkinointi on mahdollista. Kun perustat tilit, tee ensimmäisestä päivityksestä aktivoiva, jolla saat herätettyä kohderyhmän mielenkiinnon: kommentointikisat, joissa arvotaan yrityksesi tuote palkintona, ovat testatusti tehokkaita ja niiden avulla saat myös lyhyessä ajassa paljon seuraajia tilillesi. Palkinnon ei tarvitse olla arvokas, kisan aiheen sitä vastoin tulee olla mielenkiintoinen. Kysymykselläsi ja siihen annetuilla kommenteilla saat arvokasta tietoa itsellesi liittyen yrityksesi toimintaan tai tuotteisiin.

Entäpä se varsinainen sisältö näissä kanavissa? Mitä someen kannattaa laittaa?
Nyrkkisääntö on, että kun tilillä on selkeä teema, kyseisestä aihealueesta kiinnostuneiden on helpompi alkaa sitä seuraamaan. Teema voi liittyä yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin tai niiden tuomaan hyötyyn. Jos yrityksesi palvelut henkilöityvät vahvasti, eli sinä itse joko yksin tai yhdessä muiden yrityksen perustajien tai työntekijöiden kanssa olette itse tuotteita – teemme ammattitaidollanne asiakkaiden toimeksiannot – tuokaa rohkeasti itseänne ja tekemäänne työtä esille kuvin ja kertomalla mitä, missä, milloin. Aina toki pitää kysyä asiakkaalta, saako heidät mainita ja tägätä mukaan päivityksiin. Hashtagit on tärkeää ottaa käyttöön, ne korostavat esimerkiksi Instagram-kuvassa olevaa aihetta tai teemaa ja toimivat samalla hakusanoina, kun uudet potentiaaliset asiakkaat tai seuraajat etsivät aihepiirin tilejä tai päivityksiä.

Tuotteet ja palvelut oikeissa kanavissa eri kohderyhmille

Yrityksesi tuotteet tai palvelut voivat olla suunnattuja usealle eri kohderyhmälle.  Jotta tavoitat kaikki asiakasryhmät mahdollisimman tehokkaasti, kanavavalinnat tulee tehdä kohderyhmäkohtaisesti. B2b ja b2c- asiakkaille on usein aivan erilaiset kanavat ja näidenkin ryhmien sisällä asiakassegmentit ovat erilaisia ja ne tavoitetaan eri keinoin.

Verkostoituminen ja yhteistyö

Jotta löydät uusia yhteistyökumppaneita ja muita yrittäjiä ja sidosryhmiä ympärillesi, verkostoidu. Lähde rohkeasti mukaan sekä yrittäjille järjestettyihin tilaisuuksiin ja foorumeihin, ole aktiivinen ja kiinnostu jatkuvasti uudesta! Tämä kannattaa jo senkin vuoksi, että pääset vaihtamaan ajatuksia ja ideoita muiden yrittäjäkollegoiden kanssa, joka tuo varmasti kaivattua vaihtelua erityisesti yksinyrittäjille. Verkostoitumisen kautta aukeaa monesti myös yhteistyömahdollisuuksia, jotka hyödyttävät kaikkia tahoja. Yhteistyön tekeminen ei ole keneltäkään pois silloin, kun yhdessä voidaan tarjota asiakkaille enemmän ja laajemmin palveluita kuin yksin ja kun niiden tekijät eivät kilpaile keskenään. Tällä tavoin on syntynyt uusia yrityksiäkin, joiden toiminta perustuu useamman yksinyrittäjän yhteiseen tietotaitopääomaan ja sitä kautta laajempaan palveluntarjontaan.

Hyppää asiakkaan saappaisiin

Jokaiselle yrittäjälle tekee silloin tällöin hyvää astua pois omista saappaistaan ja nähdä oman yrityksen toiminta yrittämällä asettua asiakkaan saappaisiin. Tässä auttaa myös ympärillä oleva verkosta, jolta saat varmasti kullanarvoista ja kehittävää palautetta.
Usein olemme niin syvällä omassa tekemisessämme, että alamme ajattelemaan helposti asioista liian kapealaisesti. Punainen lanka kaikilla yrityksillä pitäisi olla, kaikessa tekemisessä, asiakaslähtöisyys.

Asiakaskyselyt ja tutkimukset on hyvä tapa kartoittaa, miten asiakkaat meidät näkevät ja kokevat. Riippuen yrityksesi tuotteista ja palveluista, asiakaskyselyn voi toteuttaa säännöllisesti, vaikkapa kerran vuodessa. Vaikka sinusta tuntuu, että kaikki menee hyvin ja asiakkaita riittää, kysely on signaali myös asiakkaillesi, että välitit heidän mielipiteestään ja haluat tietää, miten tyytyväisiä he todellisuudessa ovat. Asiakaskyselyt ovat myös markkinointia.

Mikä ihmeen brändi?

Kun puhutaan brändistä ja siihen liittyvistä asioista, moni pienyrittäjä kokee, etteivät asiat kosketa juurikaan omaa yritystä tai sen toimintaa. Brändi määritellään näin:
brändi on yritys, tuote tai tuotemerkki, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus.
Sopii sekä pienen että suuren yrityksen kuvaukseen, eikö? Konkreettisesti brändiä on ja sitä luo esimerkiksi yrityksen logossa, käyntikortissa, kotisivuilla, ikkunateippauksissa ja kaikessa muussa ulospäin näkyvässä sama tyyli ja värimaailma. Brändi voi myös viestiä tietystä asiasta, jota kohderyhmä arvostaa tai joka on yleisesti arvostettu asia, kuten vastuullisuus ja ekologisuus.

Oman yrityksen brändistä kannattaa olla ylpeä ja tuoda sitä vahvasti esille, olipa kyseessä pieni tai suurempi yritys. Ja myös yrittäjyys on asia, josta saa ja pitää olla ylpeä. Olemme tärkeitä sekä yhteiskunnallisesti että alueellisesti. Ja erityisesti omille asiakkaillemme ja toisillemme.

Satu Törönen, SatuMo Oy

Kirjoittaja on mikkeliläinen yrittäjä Satu Törönen. Ennen oman yrityksensä perustamista Satu työskenteli lähes 12 vuotta sekä markkinoinnin monipuolisissa tehtävissä että myynnissä kodinkonevalmistajan Whirlpoolin sekä kotimaisen kiuas- ja saunatuotteiden valmistajan Harvian palveluksessa. Satu perusti yrityksensä SatuMo Oy:n vuonna 2018. Satu on myös osakkaana ja perustajajäsenenä loppuvuonna 2019 perustetussa Blackfly Oy:ssä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä alkaville yrittäjille että jo kauemmin toimineille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen markkinoinnin koko kirjon näkökulmasta.