Mitä tulisi ottaa huomioon toimitiloja hankkiessa?

Yritystoimintaa aloitettaessa on hyvä valita yrityksen toimitilat harkiten. Kun yrittäjäksi aikova käy Uusyrityskeskuksessa, niin yritysneuvoja kehottaa usein kiinnittämään huomiota muun muassa tilan sijaintiin ja soveltuvuuteen yritystoimintaan. Toimitila vaikuttaa yrittäjän jokapäiväiseen elämään, motivaatioon ja mahdollisesti yrityksen menestykseen. Toimitila kertoo myös paljon yrityksestä ja sen arvomaailmasta. Mitä aloittavan yrittäjän tulisi ottaa huomioon toimitiloja valitessa?

1. Omat vai vuokratilat

Yritys voi hankkia toimitilat vuokraamalla tai ostamalla huoneiston tai kiinteistön. Usein yritystoiminta aloitetaan vuokratiloissa. Kun yritystoiminta sitten laajenee, voi harkita omien toimitilojen ostamista. Toimitiloja vuokratessa tulee sopia yksiselitteisesti vuokra- ja irtisanomisajasta (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus). Kannattaa muistaa, että määräaikainen vuokrasopimus on voimassa ennalta sovitun ajan, eikä vuokranantaja tai vuokralainen voi irtisanoa sopimusta kesken vuokrakauden. Myös siitä, sisältyykö esim. lämmitys, sähkö, vesi tai kiinteistön huolto vuokraan, tulee sopia. Toimitilojen ostaminen on iso päätös yrittäjälle. Päätöksenteon avuksi kannattaa käyttää kiinteistönvälittäjän asiantuntemusta ja kiinnittää huomiota esim. toimitilan jälleenmyyntiarvoon.

2. Hinta vs. sijainti

Toimitiloja etsittäessä aloittavan yrittäjän on hyvä määritellä toimitiloille sopiva sijainti ja miettiä, kuinka paljon on valmis tiloista maksamaan. Toimitilat ovat aina yritykselle kiinteä kustannuserä, mutta tilojen pitäisi kuitenkin palvella yritystoimintaa mahdollisimman hyvin. Kaupungin keskustoissa tilat ovat yleensä kalliimpia kuin taajaman reunoilla. Tilat kannattaa ottaa sieltä, missä asiakkaat liikkuvat ja missä on tarpeeksi pysäköintitilaa. Aina ei välttämättä tarvitse kuitenkaan ottaa omaa tilaa, vaan esim. parturi-kampaaja ja kosmetologi voivat toimia samoissa tiloissa, ja näin säästää kustannuksissa ja saada hyötyä toistensa liiketoiminnasta. Jos toimitilat vuokraa kerrostalosta, niin silloin tulee varmistaa, että yritystoiminnan käyttötarkoitus ja aukioloajat sopivat taloyhtiölle. Nykyään on myös tarjolla yhteisöllisiä työtiloja, joista voi vuokrata itselleen työpisteen. Tällaisessa työtilassa pääsee hyvin yritystoiminnan alkuun, luo verkostoja muiden yrittäjien kanssa ja saa käyttöönsä esimerkiksi kokoustilat.

3. Luvat ja ilmoitukset

Toimitiloja valitessa tulee selvittää tilaan mahdollisesti liittyvät viranomaistarkastukset, kuten terveys- ja paloviranomaisten tarkastukset. Toiminnan luonteesta riippuu myös se, tarvitaanko tiloihin erillisiä lupia. Esimerkiksi autokorjaamon tulee säilyttää maaleja ja muita aineita tietyllä tavalla ja henkilökunnalle tulee olla omat tilansa. Jos puolestaan aiotaan perustaa ravintola, tilan tulee olla hyväksytty ravintolakäyttöön. Myös perhekodeille, kotileipomoille ja päiväkodeille on tiukat säännökset, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Näihin on kuitenkin hyvä perehtyä huolellisesti aina ennen toiminnan aloittamista.

4. Yrityskauppa

Yrittäjyyden voi aloittaa myös toimivaa yritystä jatkamalla. Näissä yrityskaupoissa toimitiloihin liittyvät tilanteet vaihtelevat ja erilaisia vaihtoehtoja on neuvoteltavissa. Vuokrasopimukset ovat yleensä siirrettävissä uudelle yrittäjälle ja toiminta voi näin jatkua keskeytyksettä. Jos taas myytävällä yrityksellä on omat tilat, niin entinen omistaja usein jättää tilat itselleen ja uusi omistaja jää tiloihin vuokralle.

Sopivan toimitilan löytäminen voi joskus olla haastavaa ja siihen kuluva aika vaihtelee paljon yrityksen tarpeista riippuen. Mikkelissä Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja ohjaa aloittavan yrittäjän yleensä Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille, josta löytyy apuja toimitilojen etsintään. Miksei vastaa Mikkeliin sijoittuvien tai alueelta sopivaa paikkaa etsivien yritysten mahdollisimman nopeasta ja vaivattomasta asettumisesta paikkakunnalle.

Tontti- ja toimitilahakemistoon pääset tästä: toimitilat.mikseimikkeli.fi

Hannele Hynninen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kirjoittaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tontti- ja toimitila-asioista vastaava kehittämispäällikkö.