Miten pienyrittäjä pääsee mukaan julkisiin hankintoihin?

Jos yritys haluaa kasvattaa liiketoimintaansa, niin pienyrittäjänkin kannattaa tarkistaa, voisivatko julkiset hankinnat tarjota uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Hankintalain mukaisesti kaikkien julkisten organisaatioiden tekemät hankinnat on kilpailutettava, kun tietyt raja-arvot ylittyvät. Kansallisten hankintojen kynnysarvo on 60 000 euroa ja näin ollen kaikki tämän euromäärän ylittävät hankinnat on kilpailutettava avoimesti ja ilmoitukset niistä laitettava Hilmaan.

Pienyrittäjälle voi kuitenkin olla hankalaa päästä mukaan suoraan isoihin kilpailutuksiin, koska heiltä puuttuvat usein vaadittavat ns. referenssivaatimukset. Tilaajat siis yleensä vaativat, että yritykset ovat ennenkin toimittaneet tiettyjä tuotteita tai palveluita tai, että heillä on kokemusta palvelun toimittamisesta. Niinpä helpompi väylä pienyrittäjälle on yleensä pienhankinnat, jotka voivat tarjota yrityksille lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Julkisten organisaatioiden tekemät pienhankinnat eli alle 60 000 euron arvoiset tavara- ja palveluhankinnat ilmoitetaan useimmiten sähköisen Cloudia –pienhankintajärjestelmän kautta. Pienhankinnat kilpailutetaan yleensä hinnalla ja osaamisella, mikä edesauttaa myös aloittavien yrittäjien ja pienyrittäjien pärjäämistä näissä kilpailutuksissa. Eniten pienhankintojen kautta tehdään tavara- ja asiantuntijahankintoja sekä pienehköjä palvelutuotannon hankintoja kuten esim. korjaus- ja saneeraushankintoja. Esimerkiksi Mikkelin pienhankinnat löytyvät osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/mikkeli/Home/Index ja valtakunnalliset osoitteesta https://pienhankintapalvelu.fi/notfound/Default/Index .

Lain mukaan julkisten organisaatioiden hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Yrittäjän kannattaakin käyttää apunaan sähköisiä portaaleja, joista yrittäjä löytää helposti juuri häntä kiinnostavat tarjouspyynnöt. Yrittäjän kannattaakin asettaa sähköisiin järjestelmiin alue- tai toimialakohtaisia hakuvahteja. Tällöin avoinna olevat kilpailutukset tulevat suoraan yrittäjän sähköpostiin.

Ennen kilpailutuksiin osallistumista pienyrittäjän kannattaa kuitenkin hankkia perustietoa julkisista hankinnoista tutustumalla julkisten hankintojen lainalaisuuksiin ja perusperiaatteisiin. Alkuun pääsee hyvin esimerkiksi tutustumalla hankintalakiin ja Suomen Yrittäjien hankintaoppaaseen. Tämän jälkeen on hyvä seurata julkisten hankintojen ilmoittelua esim. Cloudia-pienhankintapalvelussa, ja etsiä sieltä kilpailutuksia, jotka kiinnostavat omaa yritystä. Yrittäjä voi myös olla suoraan yhteydessä oman alueen julkisiin organisaatioihin ja kysyä sieltä eri toimialoilta tulevista hankinnoista ja markkinoida hankintayksiköille yrittäjän omia palveluja.

Millaisiin kilpailutuksiin pienyrittäjän sitten kannattaa osallistua? Ensinnäkin sellaisiin, joissa voi heti pärjätä. Toiseksi kannattaa yrittää löytää myös sellaisia kilpailutuksia, joissa ei voi vielä pärjätä, mutta joissa yrittäjä pääsee tutustumaan kilpailutusprosessiin ja voi näin ollen oppia prosessista. Osallistumalla kilpailutukseen yrittäjä voi aina pyytää voittaneen tarjoajan tarjouksen ja oppia siitä seuraavaa kertaa varten.

Mikkelissä yrityksiä auttaa osallistumaan julkisiin hankintoihin MikseiMikkeli. PK-yrityksille suunnatun hankintaneuvontapalvelun tavoitteena on tarjota tukea ja koulutusta julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa ja se on yrittäjille maksutonta. Yritykset voivat ottaa suoraan yhteyttä hankinta-asiamieheen tai osallistua pari kertaa vuodessa järjestettäviin hankintailtoihin. Myös koulutustoiveita otetaan vastaan.

Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kirjoittaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankintaneuvoja Ilkka Liljander.