Pienyrityksen vienti vauhtiin näillä vinkeillä

Kun yritys miettii kasvun vaihtoehtoja, niin yhtenä vaihtoehtona on liiketoiminnan kasvattaminen viennin avulla. Toiminnan laajentaminen uudelle maantieteelliselle alueelle on mahdollista myös pienyrittäjälle, kun tuote tai palvelu on kunnossa ja halua pitkäjänteiseen työhön löytyy. Kansainvälistymisen myötä liiketoiminta voi nousta aivan uudelle tasolle ja yrityksellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

MikseiMikkelin Kiina ja Venäjä -asiantuntija Karoliina Tanskasella on kokemusta teknologiaviennistä venäjänkielisiin maihin sekä elintarvikeviennistä Kiinaan, ja hän antaa kolme vinkkiä vientiä suunnittelevalle pienyrittäjälle.

1. Viennin aloittaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa.

– Kannattavan kansainvälistymisen kulmakivi on ehdottomasti hyvä valmistautuminen. Valmisteluvaiheeseen voi hyvinkin mennä 3-5 vuotta ennen kuin vienti lähtee vetämään ja on tuottavaa, kertoo Tanskanen.

Kansainvälistymisen valmisteleminen vaatii myös resursseja. Kun päätös lähteä ulkomaille on tehty, tulee yrityksessä olla vastuuhenkilö vientiä valmistelemaan ja hoitamaan. Yrityksen tulee myös hyväksyä kansainvälistymisestä aiheutuvat kulut ja sillä tulee olla rahoitussuunnitelma. Vienti sitoo rahaa suunnitteluvaiheesta alkaen.

– Viennin suunnitteluun kuuluu usein olennaisena osana markkinaselvityksen tekeminen. On tärkeää tutkia, mikä markkina voisi toimia omille tuotteille tai palveluille. Esimerkiksi tuoretuotteita ei pitkien kuljetusmatkojen takia kannata lähteä viemään Aasiaan, toteaa Tanskanen.

Vientiä aloittavan yrittäjän kannattaa tutustua kohdemarkkinoiden kilpailijoihin ja pyrkiä oppimaan heiltä esimerkiksi jakelukanavien ja maahantuojan valinnan sekä hinnoittelun osalta. Ulkomaankauppa vaatii myös myyntiä ja markkinointia, kuten kotimaan markkinakin. Jos yrittäjä käyttää jälleenmyyjää vientimarkkinoilla, tulosta ei usein synny toivotulla tavalla, jos jälleenmyyjä jätetään myyntityön kanssa yksin.

Yrittäjän tulee selvittää ulkomaille mahdollisesti tarvittavat sertifikaatit, logistiikkakustannukset ja tietysti laskea tarkasti tuotteen tai palvelun hinta uusilla markkinoilla.

Yrittäjän on myös hyvä ottaa selvää, kuka voisi auttaa viennissä. Suomessa on paljon tahoja, jotka auttavat ja myöntävät avustuksia pk-yritysten kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantamiseksi. Monet palveluista ovat yrityksille myös maksuttomia.

– Aina voi myös kysyä vinkkejä muilta yrittäjiltä, jotka ovat jo tehneet vientiä itseä kiinnostavalle markkina-alueelle, Tanskanen vinkkaa.

2.  Verkkokauppa ja hyvä pakkaus

– Vientiä suunniteltaessa jakelukanavaan tulisi panostaa ja miettiä se huolella. Yksi vientiyrityksen myyntivaltti on se, että ostaminen on asiakkaalle mahdollisimman helppoa erityisesti kuluttajatuotteista puhuttaessa, kertoo Tanskanen.

Verkkokauppa on suora jakelukanava, jonka kautta tuote tai palvelu päätyy suoraan asiakkaalle. Verkkokauppa voi olla myös helpompi pitää omassa kontrollissa ja on myös yleensä parempi vientimarkkinoilla kuin perinteiset kivijalkakaupat, joiden myyntiehdot voivat olla pienille ja keskisuurille yrityksille haastavia.

– Hyvä pakkaus houkuttelee ostamaan ja niinpä pakkaukseen ja tuotteen ulkonäköön kannattaa panostaa. Unboxing kulttuuri on nousemassa, toteaa Tanskanen.

Pakkaamisella on suuri merkitys myös tuotteen suojaamisessa, kun tuote menee vientiin. Kaikki pakkausmateriaalit ja niistä koituvat kustannukset, materiaalien ja työn osalta, pitää huomioida tuotteen kustannusrakenteessa ja hinnoittelussa.

Nykyaikana ei voi väheksyä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia ja siellä tehtävää yhteistyötä esimerkiksi somevaikuttajien kanssa.

3. Ole oma itsesi ja luota tuotteeseesi tai palveluusi

– Tämä kohta on yleensä suomalaisille se vaikein. Omaan tuotteeseen tai palveluun luottaminen on kuitenkin kaiken lähtökohta kansainvälisille markkinoille lähdettäessä, Tanskanen muistuttaa.

Omasta tuotteesta ja osaamisesta saa ja pitää olla ylpeä. Toisten tuotteita ei tarvitse lähteä kopioimaan. Se on ehdottomasti kilpailuetu, kun tuote on omanlaisensa.

– Aseta selvät tavoitteet vientimarkkinoille ja sano ne ääneen. Ei ole häpeä, jos ne eivät toteudu, mutta ääneen sanottu tavoite voi toimia myös tsemppinä, Tanskanen rohkaisee.

MikkelissäUusyrityskeskuksen yritysneuvoja ohjaa kansainvälistymistä suunnittelevan yrittäjän yleensä Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille. Sieltä neuvoja kansainvälistymiseen saa esimerkiksi partnerihaussa toimialakohtaisesti tai Enterprise Europe Networkin (EEN) kautta, rahoituksen hakemisessa ja käytännön vientikauppaan liittyvissä kysymyksissä. Muita tahoja, jotka voivat auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä ovat mm. Ely-keskus, Xamkin Pienyrityskeskus, Business Finland, Tulli ja toimialan etujärjestöt ja viranomaiset. Jos yrittäjästä tuntuu hankalalta hahmottaa, kenen juttusille voisi ensiksi mennä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä, niin Tanskanen kehottaa ottamaan yhteyttä häneen.

– Katsotaan sitten yhdessä, miten asiaa voi viedä eteenpäin, Tanskanen lisää.

Tästä MikseiMikkelin nettisivuille.

Anna-Liisa Immonen, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus

Kirjoittaja on Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja.