Sivutoimisen yrittäjän vakuutusturva

Sivutoiminen yrittäjä on useimmiten kokoaikaisessa palkkatyössä, opiskelee päätoimisesti tai on jo eläkkeellä. Usein tavoitteena on saada lisäansioita, mutta yrittäjyys voi olla myös lähellä sydäntä oleva ajanviete.  

Sivutoimisen yrittäjän on ymmärrettävä oman yritystoimintansa mahdolliset riskit. Riskejä on usein monia ja on toimialakohtaista mitkä riskit vaativat oikeasti toimintaa. Jotta toiminta on vakaalla pohjalla, tulee yrityksen riskienhallinnan olla kokonaisvaltaista ja jatkuvaa. Ensin riskit tulee tiedostaa, jonka jälkeen siirrytään pohtimaan niiden todennäköisyyttä ja tarvetta jatkotoimenpiteille. Tässä on hyvä käyttää apuna ammattilaista. 

Vakuutusturvasta tulee huolehtia myös sivutoimisena yrittäjänä. Tuoreena sivutoimisena yrittäjänä on äärimmäisen tärkeää käydä juttelemassa vakuutusasiantuntijan kanssa omaan tilanteeseen sopivista vakuutusratkaisuista. Mikäli sivutoimen yritystoiminnassa tapahtuu jotain ikävää, niin silloin työnantaja ei ole velvollinen korvaamaan tapahtunutta. 

Vastuuriskit 

Vastuuriskeillä tarkoitetaan sellaisia vastuita, joista yritys voi joutua korvausvelvolliseksi kuten asiakkaalle aiheutettu vahinko.  Inhimillisen virheen aiheuttamaan vahinkoon on hankala varautua etukäteen, joten miten vastuuriskejä voi hallita? Vastuuriskejä voi hallita vakuutuksilla ja sopimuksilla muiden yritysten kanssa vahinkovastuun jakautumisesta. 

Sopimusriskit 

Sopimusriskit liittyvät yritysten keskenään sovittuihin sopimuksiin. Usein riski onkin sellainen, että sopimusta ei ole tehty ollenkaan tai että se on laadittu huolimattomasti. Tämän seurauksena sopijapuolet eivät ole tietoisia mikä vastuu kuuluu kenellekin. Sopimusriskien hallinnassa tärkein työkalu on huolellinen sopimusten laatiminen. Sopimus on sitova, joten siitä tulee löytyä seuraamukset sopimusrikkomuksille, osapuolten vastuut sekä velvollisuudet. Sopimuksesta ei saa löytyä tilaa tulkinnoille. Mikäli sopimus on puutteellinen joistain kohdista, sovelletaan tällöin lakeja. Lait ovat yleensä ostajan puolella. Kannattaa siis perehtyä hyvin huolellisesti yritystä koskeviin lakeihin ja toimialan kaupankäynnin käytäntöihin. 

Miksi YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, kun vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Kaikki 18 vuotta täyttäneet ovat velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy, kun yrittäjä täyttää 68 vuotta. YEL-vakuutus on ajankohtainen, mikäli YEL-työtulo on vähintään 8575,45euroa eli 715e/kuukaudessa (vuonna 2023). Työtulo on siis oma arviosi työpanoksestasi yrityksessä ja sen tulisi vastata sellaista palkkaa, jota voidaan pitää kohtuullisena korvauksena vastaavasta työstä.  

Moni yrittäjä ajattelee, että pientä YEL-vakuutusta maksamalla rahaa jää enemmän käyttöön ja että eläkettä varten voi itse säästää esimerkiksi sijoittamalla tai säästämällä rahaa muuten. YEL-vakuutuksesta ei kannata kuitenkaan säästää, sillä omat säästöt eivät tuo yleensä riittävää turvaa, mikäli yrittäjä sairastuu, vammautuu tai tulee pysyvästi työkyvyttömäksi.  

Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla on hyvä täydentää omaa vakuutusturvaa. Yrittäjä voi ottaa itselleen lisäksi tapaturmavakuutuksen, sairauskuluvakuutuksen sekä työkyvyttömyys-ja henkivakuutuksen. Lisäksi jos yritykselläsi on irtainta omaisuutta, kuten esimerkiksi työkaluja tai koneita kannattaa ne turvata vakuutuksella. Yritystoiminnan vastuu-ja oikeusturvavakuutukset kuuluvat myös vapaaehtoisiin vakuutuksiin.  

Me LähiTapiola Savo-Karjalassa olemme sinua varten,
autamme mielellämme katsomaan juuri sinun tilanteeseesi sopivat elämänturvaratkaisut. Varaa aika tapaamiseen!  

Miia Hämäläinen, LähiTapiola Savo-Karjala 

Kirjoittaja on LähiTapiola Savo-Karjala Mikkelin toimiston henkilöasiakkaiden ja pienyrittäjien myyntipäällikkö.