Yritysten omistajanvaihdokset piilossa tilastoista

Yritysten omistajanvaihdoksia tapahtuu merkittävä määrä ilman, että ne näkyisivät tilastoissa. Tilastokeskuksen tuottamissa tilastoissa seurataan omistajanvaihdoksia, mutta vain osaa niistä eli ainoastaan osakekauppoja ja sukupolvenvaihdoksia. Silloin, kun kyseessä on liiketoimintakauppa, tilastoihin ei merkintää synny. Liiketoimintakaupassa myyjälle jää edelleen alkuperäinen yhtiö ja kaupan myötä liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle. Kauppatapa poikkeaa oleellisesti osakekaupasta, jossa koko yhtiö siirtyy uudelle omistajalle. Liiketoimintakauppa on yhtä lailla omistajan vaihtumista yritystoiminnassa, mutta näiden kauppojen lukumäärää ei kukaan tiedä. Silloin, kun toiminimiyrittäjä luopuu liiketoiminnastaan, on liiketoimintakauppa ainoa mahdollinen tapa tehdä omistajanvaihdos.

 

Etelä-Savon maakunnassa tapahtuvia tilastoituja omistajanvaihdoksia pystyy Tilastokeskuksen tietokannasta löytämään. Tilastokeskuksen Verohallinnolta saamien tietojen mukaan tehdyn ”Yritysten omistajanvaihdokset maakunnittain” -tilaston mukaan vuonna 2022 tehtiin Etelä-Savossa 54 omistajanvaihdosta. Nousua edellisestä vuodesta oli 7 kpl. Näissä tilastoissa siis vain osakekaupat ja sukupolvenvaihdokset. Nämä luvut eivät kuvaa Etelä-Savon todellisia omistajanvaihdoksia.


Lähde: Tilastokeskuksen maksuttomat tietokannat

Miten paljon tilastot jättävät kertomatta?

Etelä-Savossa päättyi alkusyksystä Rebuild Business-hanke, jossa tehtiin omistajanvaihdosten vauhdittamista ja neuvontaa matalalla kynnyksellä. Päättynyt hanke kesti 2,5 vuotta, jonka aika hankkeen yritysneuvojat olivat mukana yli 130 omistajanvaihdoksessa. Vuositasolle jaettaessa keskiarvo olisi 52 omistajanvaihdosta vuodessa. Kontaktipintaa hankkeella oli alueen omistajanvaihdoksiin sen verran kattavasti, että näiden yrityskauppojen analysointi kertoo suuntaa, millaisesta tilastollisesta haasteesta, on kyse. Tilastoharha syntyy siitä, että todellisuudessa liiketoimintakauppojen osuus kaikista omistajanvaihdoksista on merkittävä. Hankkeessa toteutuneet omistajanvaihdokset jakautuivat siten, että omistajanvaihdoksista 65 % on liiketoimintakauppoja ja vain 35 % osakekauppoja tai sukupolvenvaihdoksia. Hankkeen tekemien tilastojen perusteella voidaan päätellä, että todellisuudessa Etelä-Savon alueella tapahtuu noin 150 omistajanvaihdosta vuosittain, joista verohallinnon kirjaamiin tilastoihin päätyy noin 50 kpl. Kyse on siis merkittävästä erosta tilastoinnissa ja toteutumassa.

 

Kaikille omistajanvaihdoksen toteuttamisen tavoille on tilausta ja tilastointia tarvitaan

Suomessa on pitkään jatkunut paine saada suurelle määrälle yrityksiä jatkajia ja aihe on edelleen erittäin ajankohtainen. Työtä omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi tekevät monet tahot ympäri maan ja onneksi tuloksiakin syntyy. Kaikkien tulosten eli omistajanvaihdosten saaminen tilastoihin olisi erittäin tärkeää, jotta aiheen merkityksellisyys tulisi näkyvämmäksi. Ne yrittäjät, jotka liiketoimintakaupalla ovat jatkaneet jo aiemmin toiminutta yritystä, eivät tällä hetkellä ole mukana omistajanvaihdoksien tilastoinneissa, vaikka vahvasti sinne kuuluvatkin. Liiketoimintakauppa on välillä paras tapa toteuttaa omistajanvaihdos ja ansaitsee paikan tilastoissa.

 

Heli Tavasti, Mikkelin seudun Uusyrityskeskus

 

Blogin kirjoittaja on Mikkelin seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja ja yritysneuvoja