Apua yrittäjyyteen

Kun ajatuksissasi on yrittäjyys ja sen tuomat mahdollisuudet, kannattaa hyödyntää Uusyrityskeskuksen maksuttomia palveluja. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi olemme koonneet paljon aloittavaa yrittäjää kiinnostavaa tietoa.


Mitä pitää tehdä ennen kuin aloittaa yrittäjänä?

Aloittaessaan yrittäjänä on useita tärkeitä asioita, joita tulee hoitaa ennen varsinaista toiminnan aloittamista. Tässä on joitain keskeisiä asioita, joita aloittavan yrittäjän tulisi harkita ja hoitaa:

  1. Liiketoimintasuunnitelma: Laadi kattava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yrityksen tavoitteet, toimintamallin, markkinatutkimuksen, kilpailuanalyysin, markkinointisuunnitelman ja taloudelliset ennusteet. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan yrityksen suunnan ja toimimaan pohjana päätöksille.
  2. Oikeudelliset vaatimukset: Tarkista ja täytä kaikki tarvittavat oikeudelliset vaatimukset. Tähän voi kuulua yritysmuodon valinta, rekisteröinti kaupparekisteriin, verotukselliset velvoitteet ja luvat sekä kaikki muut alakohtaiset säädökset.
  3. Taloudellinen suunnittelu: Laadi liiketoimintasuunnitelman perusteella taloudellinen suunnitelma, joka sisältää budjetin ja  rahoitussuunnitelman. Selvitä myös, mistä saat tarvittavan alkupääoman yritystoimintasi käynnistämiseen.
  4. Rahoitus: Selvitä rahoitusvaihtoehdot ja hae tarvittaessa rahoitusta. Voit harkita omien säästöjesi käyttämistä, lainojen hakemista pankista, sijoittajien hankkimista tai jopa valtion tukiohjelmia.
  5. Kirjanpito ja verotus: Päätä, miten hoidat yrityksen kirjanpidon ja verotuksen. Muista, että täytät kaikki tarvittavat ilmoitukset ja maksut ajoissa.
  6. Vakuutukset: Arvioi yrityksesi riskit ja hanki tarvittavat vakuutukset. Vakuutustarpeet voivat vaihdella toimialasta riippuen, mutta yleisimpiä vakuutuksia ovat esimerkiksi vastuuvakuutus, omaisuusvakuutus ja työntekijöiden tapaturmavakuutus.
  7. Markkinointi ja myynti: Kehitä markkinointi- ja myyntistrategia yrityksesi tuotteiden tai palveluiden edistämiseksi. Määritä kohdeyleisösi, tutki kilpailua ja suunnittele markkinointikanavat, joilla tavoitat asiakkaasi.

Kaikkiin näihin kohtiin saat neuvontaa ja apua Uusyrityskeskuksesta. Otahan yhteyttä!


Kiinnostaako kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on joustava tapa myydä omaa osaamistasi pienimuotoisesti tai väliaikaisesti tai mikäli tahdot testata liikeideaasi. Kevytyrittäjänä sinulla ei ole omaa Y-tunnusta, vaan laskutuspalvelu laskuttaa tehdyn työsi.

Kevytyrittäjyys ei sen sijaan sovi tuotteiden myymiseen. Kevytyrittäjänä määrittelet itse hankkimasi työn hinnan. Asiakkaan laskuttamisen ja palkkasi maksun hoitaa laskutuspalvelu.

Laskutuspalvelu pidättää oman palvelumaksunsa palkanmaksun yhteydessä sekä hoitaa palkastasi myös ennakonpidätyksen ja muut tarvittavat maksut. On tärkeää muistaa varmistaa, että asiakkaallesi sopii laskutuspalvelun kautta laskuttaminen.


Yhtiömuodon valinta

Mietitkö sinulle sopivan yhtiömuodon valintaa, yhtiömuotojen vertailuun ja sopivan valintaan saat apua Uusyrityskeskuksen yritysneuvojilta. Haluatko perustaa yksin toiminimen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) vai yksin tai useamman henkilön kanssa osakeyhtiön? Muita yritysmuotoja ovat osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat muun muassa pääoman tarve ja saatavuus, vastuut ja päätöksenteko, rahoittajat sekä verotus.


Mikä on starttiraha?

Voit hakea starttirahaa, jos lähdet päätoimiseksi yrittäjäksi, sinulla on tai tulee olemaan riittävät valmiudet yritystoimintaasi esimerkiksi työkokemuksen tai yrittäjäkoulutuksen kautta ja liiketoimintasi arvioidaan kannattavaksi. Starttiraha on aina harkinnanvarainen tuki yrittäjälle.

Mikäli päädyt hakemaan starttirahaa, sitä pitää hakea ennen yrityksen perustamista. Tukea ei makseta, mikäli saat muita tuloja tai etuuksia, tai olet aloittanut päätoimisen yritystoiminnan ennen kuin starttirahapäätös on myönnetty.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitset liiketoimintasuunnitelman, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat sekä verovelkatodistuksen. Starttirahahakemuksen tekemiseen saat apua Mikkelin seudun Uusyrityskeskukselta. Starttiraha on ennakonpidätyksen alaista eli verotettavaa henkilökohtaista tuloa. Starttirahan myöntää alueesi TE-toimisto tai kuntasi työllisyyspalvelu.

Starttirahaa ei voida myöntää sinulle, mikäli starttirahan arvioidaan vääristävän kilpailua sinun ja samaa tuotetta tai palvelua myyvien välillä. Starttirahaa ei myöskään makseta siinä tapauksessa, mikäli olet laiminlyönyt verojenmaksua tai sinulla on maksuhäiriöitä (TE-toimisto voi erityisistä syistä päättää myöntää tukea näistä huolimatta).

Starttirahan määrä vuonna 2023 on 37,21 euroa/päivä, joka vastaa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa. Starttirahaa voi saada enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Starttiraha maksetaan jälkikäteen kerran kuussa tekemäsi maksatushakemuksen perusteella, joka toimitetaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Starttirahaa voi yleensä saada enintään 12 kuukauden ajan. Päätös tehdään ensin kuuden kuukauden jaksolle ja starttirahan jatkoa on haettava erikseen.


Liiketoimintasuunnitelma

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma eli LTS tehdään aloittavan tulevan yritystoiminnan suunnittelun avuksi. Liiketoimintasuunnitelman huolellinen laatiminen ja arviointi ovat hyödyllisiä itsellesi, mutta tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa myös rahoittajia ja liiketoimintakumppaneita sekä starttirahan hakemista varten.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma laskelmineen antaa ulkopuoliselle hyvän käsityksen yrityksen kannattavuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoimintasuunnitelman avulla voit aloittavana yrittäjänä näyttää ennen yritystoiminnan aloittamista, että yritykselläsi on menestymisen mahdollisuudet, vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat. Kysy vinkkiä liiketoimintasuunnitelman tekemiseen Mikkelin Uusyrityskeskuksen yritysneuvojilta.

Liiketoimintasuunnitelmasta käy ilmi oma osaamisesi, yrityksesi tuotteet tai palvelut, miten myyt ja markkinoit niitä, asiakkaat, toimintaympäristö, kilpailijat sekä riskitekijät.