Rebuild Business

TOTEUTTAJAT:

Rebuild Business: Yritysten toimintaympäristön häiriötilanteisiin varautuminen ja omistajanvaihdoksien toteuttaminen Etelä-Savon alueen elinvoiman säilyttämiseksi on yhteishanke, jossa päätoteuttajana on Itä-Savon Uusyrityskeskus ry ja osatoteuttajina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry.

TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteena on elvyttää liiketoiminnan häiriötilanteen johdosta kriisiytyneitä yrityksiä. Hankkeessa ylläpidetään ja kehitetään yritysten myyntikuntoisuutta ja kannattavuutta, tasapainotetaan yritysten taloutta, parannetaan kilpailuky-kyä sekä varaudutaan muutoksiin vahvistamalla yritysten muutosjoustavuutta. Lisäksi hankkeessa haetaan jatkajia omis-tajanvaihdoksiin tuleville yritykselle ja autetaan sekä yrityksen ostajaa että myyjää.

Hankkeen tavoitteiden toteutumisella vaikutetaan positiivisesti Etelä-Savon alueen säilytettyihin työpaikkoihin ja alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Lisäksi yritysten tekemien erilaisten kehittämistoimenpiteiden kautta luodaan uusia työ-paikkoja ja investointeja alueelle, mitkä omalta osaltaan vahvistavat Etelä-Savon elinvoimaisuutta.

Hankeaika: 1.3.2021-31.8.2023
Kokonaisbudjetti: 1 124 038 €, EAKR 80 %, kuntaraha 20 %
Päätoteuttaja: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry, budjetti: 553 514 €, yhteyshenkilö projektipäällikkö Katja Remes, katja.remes@savonlinna.fi
Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, budjetti: 454 060 €
Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry, budjetti: 116 464 €

Hankkeen toteuttajien kotisivut:
isuyk.fi
mikseimikkeli.fi
mikkelinuusyrityskeskus.fi