Työkaverien kanssa perustettu yritys

Valola Oy Valonranta on seitsemänpaikkainen lastensuojeluyksikkö 12–17-vuotiaille, jossa Veera Tammiruusu työskentelee erityisluokanopettajana ja Elina Vierimaa psykologina. Valolan toimitusjohtaja Carina Calenius oli lomalla haastattelupäivänä.

Vasemmalla kuvassa haastateltavat Veera Tammiruusu ja oikealla Elina Vierimaa Valola Oy:stä.

Veera Tammiruusu, Elina Vierimaa ja yrityksen toimitusjohtaja Carina Calenius tutustuivat toisiinsa työskennellessään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Yrittäjät kommentoivat, että palaset loksahtivat niin sanotusti paikalleen kun he kolmestaan perustivat yrityksen, sillä heitä yhdistää samanlaiset arvot työnteossa, osaaminen ja kiinnostus alaan. Tammiruusu ja Vierimaa molemmat kertovat, että Valterissa valtion organisaatiossa on tietyt raamit.

– Tarvitaan myös erilaista työskentelyä, johon Valteri ei taivu, joten siitä se liikeidea lähti. Aluksi meni muutama vuosi, kun tuumailimme ideaa, mutta lopulta päätimme ryhtyä yrittäjiksi, Vierimaa kertoo.

– Jos vain itsekseen yrittää selailla internetiä, ei saa tarpeeksi tietoa. Kyllä palveluita kannattaa hyödyntää, ja neuvoja saa, esimerkiksi Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksesta, Vierimaa toteaa.

Vierimaa kiittelee Mikkelin Seudun Uusyrityskeskusta yrityksen saamasta avusta. Vuonna 2021 he kävivät ensimmäisen kerran Uusyrityskeskuksessa hakemassa neuvoja yrityksen perustamiseen. Keväällä 2022 oli osakeyhtiö perustettu ja toimiluvat saatu lokakuussa 2022.

– Saimme apua Uusyrityskeskuksesta varsinkin oikean työtilan etsintään, sillä kriteerit olivat tarkat. Uusyrityskeskuksessa heti ymmärrettiin, minkälaista etsimme. Nykyisiä tiloja ei tarvinnut paljoa remontoida ja maalaamisenkin hoidimme itse, Vierimaa iloitsee.

Tammiruusu lisää, että apua saatiin myös budjetin ja liiketoimintasuunnitelman viilaamiseen, mistä liikeidea jäsentyi. Molemmat kertovat, etteivät ole olleet yrittäjiä aikaisemmin. Heitä yhdistää halu tehdä sellaista työtä, jolle on tarvetta, yrittäjyys tulee siinä samassa.

– Toimilupien hakeminen tarkkoine kriteereineen oli jännittävää. Saimme kuitenkin Avista ja Valvirasta virkailijoilta paljon apua lupaprosessiin. Ensiksi piti saada asuintilat kunnostettua, sitten niiden tarkastus ja lopulta luvat kuntoon. Jonkin verran joutui odottelemaan, että pääsi seuraavan asian hoitamiseen. Asioiden päällekkäisyys oli stressaavaa, mutta sitä mukaa kun yksi asia ratkesi, saimme vahvistusta, että kyllä me osaamme. Loppujen lopuksi kaikki meni

hyvin, saimme rekrytoitua hyvät työntekijät, joten meillä on hyvä tiimi ja aikataulutkin menivät mukavasti, Vierimaa ja Tammiruusu kertovat.

Vierimaa kertoo, että vastuun jakaantuminen on hienoa, työkaverit osaavat tehdä töitä yhdessä kuten aiemmin palkkatyössä. Valteri-organisaatiossa sai myös paljon vastuuta ja sai johtaa omaa asiantuntijatyötä, mistä sai hyvän kokemuspohjaa.

– On mahtavaa, että kaikki innostuvat yhdessä uudesta ideasta. Tällä hetkellä toimintatyylit ovat jo vakiintuneet, ja voisi katsella rauhassa eteenpäin, sillä arki rullaa. Halu kehittyä kuitenkin on suuri, joten ei oikein malta seisahtaa paikalleen, sanoo Vierimaa.

Tammiruusu ja Vierimaa muistuttavat, että työajanseuranta ja omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Toimintaa pitää suunnitella niin, että jää riittävästi aikaa palautumiseen. Oma jaksaminen ja työstä palautuminen on tärkeää erityisesti silloin kun työskentelee ihmisten kanssa, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, jotta jaksaa kohdata heidät empaattisesti.

– Arvostamme omaa ja toistemme vapaa-aikaa. Kolmestaan yrittäjinä lomat on saatu hyvin sovitettua. Voimme jokainen vuorollaan lomailla rauhassa, koska luotamme toisiimme, että kaikki toimii työpaikalla niin kuin pitääkin, siksi on hyvä, että meitä on useampi tässä, Tammiruusu ja Vierimaa kertovat yhdessä.

Yritys panostaa henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen, mikä tekee työympäristöstä turvallisen. Hyvä yhteishenki työpaikalla lisää jaksamista. Vierimaa kertoo, että tämä ala ei välttämättä sovi sellaiselle, joka ei siedä yllätyksiä tai halua haasteita. Vierimaa muistuttaa, että työntekijöiden hyvinvoinnista pitää huolehtia.

– Välillä tulee haastaviakin tilanteita vastaan, joissa autetaan ja mietitään, miten

pitää toimia. Tähän auttaa se, että olemme ratkaisukeskeisiä ihmisiä. Voimme

myös keskustella asioista, ettei mitään jää mieleen painamaan jälkikäteen.

– Kehitimme työntekijöiden kanssa toimintatapoja ja arjen suunnittelua ennen

toimintamme aloitusta. Uusille työntekijöille oli toki suuri alkurutistus, kuitenkin

työntekijöiden pysyvyys on ollut tosi hyvä, Vierimaa kiittelee.

Vierimaa kertoo, että yrittäjyydessä hienointa on suurempi vapaus vaikuttaa omaan työhönsä. Yhteisessä yrityksessä on ihanaa, kun voi varmistaa työkaverilta, jos on jotain epäselviä asioita. Heillä on yhteinen halu tehdä töitä laadukkaasti, jotta lapsen ja perheen paras etu toteutuisi.

– Tässä työssä korostuu kyky luottaa myös muihin asiantuntijoihin, joilta kysyä neuvoa, Vierimaa toteaa.

Vierimaa kertoo, että on kiva tehdä yhteistyötä alan yrittäjien kanssa. Verkostoituminen alueen muiden yrittäjien kanssa koetaan tärkeänä. Yrittäminen on usein jatkuvaa laskemista ja tasapainoilua, joten on mukavaa, jos voi tukea jotenkin muita pienyrittäjiä. Tammiruusu vinkkaa, että hyvään tilitoimistoon kannattaa satsata. Kummatkin kehuivat tilitoimistoaan, jolla on jo kokemusta tältä alalta.

Tammiruusu kertoo, että yrittäjyydessä parasta on huomata, miten voi itse luoda jotain uutta, merkityksellistä työtä.

– Meillä on niin hyvä työporukka kasassa ja osaaminen, josta ammentaa vaikka mitä, Tammiruusu kertoo.

Vierimaan ja Tammiruusun aiempi työkokemus on tukenut uudessa yritystoiminnassa. Vaikka on ollut todella paljon esimerkiksi uusien lakien ja

säädösten opettelua, pohja asioiden haltuun ottamiselle on aiemmista töistä hyvä. Molemmat kertovat edellisessä työssään tehneen suunnitelmia, lupa- ja hankehakemuksia. Rekrytointi on uusi juttu molemmille, mutta Caleniukselle se on tuttua.

– Rekrytointi omaan yritykseen on hieman erilaista. Johtavassa roolissa toimiminen on sekä Tammiruusulle että Vierimaalle uutta, mutta onneksi Caleniuksella on siitä kokemusta. Jos tulee vaikeita työasioita eteen, aina voi tukeutua toisiimme, Tammiruusu ja Vierimaa kertovat.

Kuvat ja teksti: Sini Puhakka