Mitä yrittäjän pitäisi ymmärtää oman yrityksensä taloudesta?

Moni yrittäjäksi ryhtyvä ulkoistaa kirjanpidon eli ostaa palvelun tilitoimistolta. Tämä onkin erittäin suositeltava vaihtoehto. Yrittäjälle jää tällöin talousasioiden hoitamisen sijaan enemmän aikaa keskittyä omaan osaamiseensa eli laskutettavaan työhön. Yrittäjällä on kuitenkin hyvä olla käsitys oman yrityksensä talouden ja verotuksen perusasioista. Yrittäjä kun kantaa itse suurimman vastuun yrityksen taloudesta. Mitä yrittäjän siis pitäisi ymmärtää yrityksensä talousasioista?

1. Tilitoimiston valinta

Ihan ensimmäiseksi yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota tilitoimiston valintaan. Sopivin tilitoimisto ei välttämättä ole edullisin, vaan yleensä hyvä ja luotettava asiantuntijapalvelu maksaa. Päätöstä ei siis kannata tehdä hinta edellä, vaan kannattaa punnita myös palvelupaketin laajuutta ja työn määrää. Tärkeää on myös henkilökemia eli yrittäjän ja kirjanpitäjän tulee voida keskustella asioista luontevasti. Hyvä kirjanpitäjä opastaa ja auttaa yrittäjää ymmärtämään talousasioita (mm. verotusta) jo heti yrityksen alkutaipaleella sekä kulkee yrittäjän mukana talousasioissa myös myöhemmin.

2. Verotus

Yrittäjällä tulee olla käsitys yrityksensä verotuksen perusteita. Yrityksen ja yrittäjän verotus perustuu reaaliaikaiseen kirjanpitoon. Hyvä tilitoimisto informoi yrittäjää sekä yrittäjän omien että yrityksen ennakkoverojen riittävyydestä, jotta yrittäjä osaa varautua verojen maksamiseen. Tilitoimisto tiedottaa yrittäjälle ennakkoveroista ja arvonlisäverosta, mutta yrittäjän tulee kuitenkin itse hoitaa niiden maksaminen ja ennen kaikkea huolehtia, että yrityksellä on rahaa maksaa verot. Näin vältytään esim. mätkyiltä verovuoden päätyttyä. Yrittäjän ja kirjanpitäjän hyvä keskusteluyhteys korostuu ja muutenkin yrittäjän tulee uskaltaa kysyä kirjanpitäjältä kaikesta mieltä askarruttavasta.

3. Yrityksen rahat/omat rahat

Yrittäjän olisi hyvä osata erottaa yrityksen kulut ja omat henkilökohtaiset kulut toisistaan. Moni yrittäjä joutuu helposti ongelmiin sekoittaessaan nämä keskenään. Jos yrittäjä on epävarma, kumman kuluista on kyse, niin asia kannattaa varmistaa kirjanpitäjältä. Esimerkiksi yrityksen pankkikortilla ostetut omat ruokaostokset ovat yrittäjän henkilökohtaisia kuluja eikä niitä voi kirjata yrityksen kuluiksi. Kassavirran seuraamisen pitäisi myös kuuluu yrittäjän arkeen. Reaaliaikainen tulojen ja menojen seuraaminen sekä niiden ennustaminen kertovat, miten pitkään yrityksen rahat riittävät ja miten paljon yrittäjä voi itselleen sieltä nostaa. Hyvä kirjanpitäjä on näissäkin yrittäjän apuna.

4. Kulujen seuranta

Heti y-tunnuksen saatuaan yrittäjälle alkaa tulla runsaasti erilaisia mainossoittoja. Yrittäjän kannattaa olla näissä tarkkana, että ei vahingossa sitoudu mihinkään pitkäaikaiseen sopimukseen. Tällaisista soitoista voi helposti tulla perässä laskuja, jotka aiheuttavat yrittäjälle turhia kuluja. Huolellinen yrittäjä tuntee yrityksensä kulut ja seuraa niitä aktiivisesti. Kun yrittäjä tietää säännöllisten kulujen määrän, hänellä on silloin myös tieto siitä, miten paljon on tehtävä kauppaa päästäkseen omilleen. Jokaisen yrityksen perimmäinen tarkoitus on tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Jaana Riipinen, Laskentaneliö Oy 

Kirjoittaja on Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen hallituksen jäsen ja pitkän linjan tilitoimistoyrittäjä.