Aloittavan yrittäjän vakuutukset

Yritystoiminnan vakuuttaminen on yksi tärkeä toimenpide yritystä perustettaessa. Moni yrittäjyyttä suunnitteleva käy uusyrityskeskuksen yritysneuvojan luona testauttamassa yritysideaansa ja saamassa vinkkejä yritystoiminnan aloittamiseen. Yleensä puheeksi tulevat myös vakuutukset ja yritysneuvoja ohjaa asiakkaan vakuutusyhtiöön. Asiantuntevan vakuutusmyyjän luona käyminen kannattaakin, koska yrityksen vakuuttaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin oman henkilökohtaisen talouden vakuuttaminen. ​​

Vakuutusmyyjän luona on suositeltavaa käydä jo ennen kuin yritystä on perustanut. Tällöin on hyvä keskustella jokaisen yrittäjäksi ryhtyvän yksilöllisistä vakuutustarpeista. Näihin vaikuttavat esimerkiksi yrityksen toimiala, yrittäjän henkilökohtainen elämäntilanne sekä halu turvata mahdollisia tulevaisuuden uhkia vakuutuksilla. Vakuutusmyyjän luona käyntiin kannattaa ottaa mukaan liiketoimintasuunnitelma ja alustavat laskelmat. Todennäköisyydet yritystoiminnan menestymiseen kasvavat merkittävästi, jos yrittäjä on tehnyt liiketoiminnan suunnittelun huolella.​​​

Yrittäjän vakuutukset jakautuvat lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Ensimmäiseksi tulevan yrittäjän kannattaa hoitaa kuntoon yrittäjän eläkevakuutus. YEL-vakuutus on yksinyrittäjän ainoa pakollinen vakuutus ja se on eläke- ja sosiaaliturvan perusta. YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän eläkevakuutusmaksu, sosiaaliturvan taso sekä tuleva eläke.​​​

Yrittäjän kannattaa huolehtia vapaaehtoisilla vakuutuksilla omasta hyvinvoinnistaan. Lähtökohtana sosiaaliturvalle on yrittäjän yksilölliset tarpeet, jossa huomioidaan mm. yrittäjän perheen kokonaistilanne. Vapaaehtoiset vakuutukset tuovat yrittäjälle taloudellista turvaa tulevaisuuteen, jos yritystoiminta ei menekään suunnitellusti. Tämä on erityisen tärkeää myös nuorille yrittäjille, vaikka ajatus pitkäaikaisesta sairaudesta voikin tuntua kaukaiselle. Tapaturmavakuutus on myös vapaaehtoinen, mutta tärkeä yrittäjän vakuutus. Se kattaa sekä työ- että vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja korvaa hoidon myös yksityisessä hoitolaitoksessa.

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla turvataan myös mm. yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta. Vapaaehtoisiin vakuutuksiin kuuluvat oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Yrityksen oikeusturvavakuutus tulee olla voimassa heti, kun erilaisia sopimuksia aletaan tehdä yrityksen nimissä. Vastuuvakuutus on puolestaan yrityksen turvana silloin, kun yrityksen toiminnasta aiheutuu vahinkoa toisille. Oikeusturva- ja vastuuvakuutus -paketti on edullinen turva yrittäjälle sen kustannuksiin nähden. Jos yrityksellä on koneita, laitteita tai vaikkapa työkaluja, niin niille kannattaa harkita omaisuusvakuutusta, joka antaa turvaa omaisuudelle yllättävien tilanteiden varalta.​​

Sivutoimisen yrittäjän on myös tärkeää miettiä yritystoiminnan vakuutusturvaa. Yritystoimintaa aloittaessa kannattaa aina tarkistaa omat vakuutuksensa. Päätoimen työnantaja ei ole velvollinen korvaamaan, jos sivutoimessa tapahtuu jotain. Myöskään kotivakuutus ei kata yritystoiminnalle kuuluvien koneiden ja laitteiden (esim. puhelimen) rikkoutumista. ​​

Liiketoimintasuunnitelmaan liittyviä laskelmia on helpompi viimeistellä, kun yrittäjäksi aikova on saanut tarjouksen vakuutusmaksuista hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista. Vakuutukset laitetaan aktiiviksi sitten, kun yritys on perustettu. Vakuutusten onkin hyvä olla voimassa heti yritystoiminnan alussa, jotta yrittäjä voi keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan pyörittämiseen. Vakuutusyhtiö on mukana niin yrittäjäuran alkutaipaleella kuin viemässä yritystä menestykseen!​​

Tomi Lantta, Fennia

Kirjoittaja on Fennian Mikkelin konttorin yrittäjäpalveluiden asiakaspäällikkö.​