Myös kevytyrittäjä hyötyy yritysneuvonnasta

Kevytyrittäjyys on nykyään yksi suosittu tapa alkaa yrittäjäksi. Kevytyrittäjyys soveltuu hyvin sivutoimiseen työhön, esimerkiksi päätoimisen palkkatyön tai opiskelun ohella. Kevytyrittäjyyttä pohtivan kannattaa käydä keskustelemassa suunnitelmistaan uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa, jotta hän pystyy valitsemaan itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Kevytyrittäjä -termi ei kuulu lainsäädäntöön, vaan se on alun perin erään laskutuspalveluntarjoajan kehittämä markkinointinimi. Yleisesti kevytyrittäjällä tarkoitetaan kuitenkin henkilöä, joka tekee töitä omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemänsä työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjä kertoo laskutuspalvelun ylläpitäjälle, paljonko laskuttaa ja keneltä. Laskutuspalvelun käyttö toimii parhaiten silloin, kun asiakkaille myydään palveluita.

Laskutuspalvelun käyttö ei tee kenestäkään automaattisesti yrittäjää, koska laskutuspalvelun käyttäjällä ei ole omaa Y-tunnusta. Laskutuspalvelun kautta saatu tulo on ansiotuloa ja veroprosentti vaihtelee laskutettavan toiminnan muuttuessa.

Verkossa on useita laskutuspalveluita tarjoavia yrityksiä, muun muassa Ukko, Eezy ja Odeal. Asiakkaiden laskuttamisen ohella ne hoitavat yrittäjille perinteisesti kuuluvat paperityöt ja työnantajamaksut. Ne myös perivät laskun summasta vähennettävää 3–5 prosentin palvelumaksua.

Pankin kehittämässä OP-Kevytyrittäjä -palvelussa kevytyrittäjä rinnastuu toiminimiyrittäjyyteen. Palvelun kautta rekisteröidytään omalla nimellä verottajan rekisteriin ja käyttäjälle muodostuu oma Y-tunnus. Tällöin yrittäjä voi esimerkiksi päästä arvonlisäveron huojennuksen piiriin ja vähentää verotuksessa liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja kuten laitehankintoja. Niitä kertyy aloittelevallekin yrittäjille usein yllättävän paljon.

Kevytyrittäjien liikeideat liittyvät usein omaan harrastustoimintaan tai ammattiin. Kevytyrittäjyys onkin melko riskitöntapa testata omaa liikeideaa ja sen kannattavuutta. Kevytyrittäjä voi keskittyä esimerkiksi asiakashankintaan ennen kuin vaikkapa jättää palkkatyön. Liikeideasta ja yrittäjyyden käytännön asioista kannattaa joka tapauksessa käydä keskustelemassa uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa. Näin kevytyrittäjäksi ryhtyvä voi ehkäistä monia kompastuskiviä ja mahdollisuudet yrittäjän uralla etenemiseen paranevat.

Parhaimmillaan kevytyrittäjyys on toiminut asiakkaillemme ponnistusalustana täysipainoiselle yrittäjänuralle. Esimerkiksi palkkatyössä oleva henkilö on halunnut testata, onko hänen ideallaan kysyntää ja käyttänyt aluksi laskutuspalvelua. Kun toiminta on kasvanut, hän on perustanut oman toiminimen. Yleisesti voidaan sanoa, että silloin kun kevytyrittäjän kalenterivuoden liikevaihto eli myynti ylittää 10 000€, hänen kannattaa perustaa oma yritys.

Kevytyrittäjyys on yleistynyt valtakunnallisesti. Tarkkoja tilastoja ei ole, mutta kiinnostuksen kasvu on näkynyt selvästi parin viime vuoden aikana. Uusyrityskeskuksen neuvontatyössä on huomattu, että kevytyrittäjyyttä miettivä ei aina välttämättä tiedä, mitä on tekemässä. Tämän takia myös kevytyrittäjät ovat meille tärkeä kohderyhmä ja neuvomme heitä, jotta jokainen löytäisi itselleen parhaan tavan yrittää.

Heli Tavasti, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus 

Kirjoittaja on Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja ja yritysneuvoja.