Tuotteistamisen avulla kannattavuutta bisnekseen

Jokaisen aloittavan yrittäjän on hyvä miettiä tuotteistamista. Kun yritysidea on syntynyt, voidaan järjestelmällisellä tuotteistamisella helpottaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Tällöin jokaisen asiakkaan kohdalla ei tarvitse miettiä alusta asti, mitä heille voitaisiin myydä. Tuotteistaminen tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan tuotteen tai palvelun paketointia yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, jolloin asiakkaan on helpompi tehdä ostopäätös.

Tuotteistamisen perusajatus lähtee tuotteen tai palvelun kehittämisestä ja sen tuomisesta markkinoille. Kun tuote tai palvelu on hyvin ennakkoon suunniteltu, epäonnistumisen riski uuden tuotteen tuomisessa markkinoille pienenee. Samalla ehkäistään myös yritystoiminnan tehottomuutta ja parannetaan kannattavuutta, kun myyjä saavuttaa tuotteistamisen avulla usein parempaa katetta. Perimmäisenä tarkoituksena tuotteistamisessa on siis kehittää yritykselle mahdollisimman kilpailukykyinen tuote tai palvelu.

Tuotteistaminen on aina prosessi, joka vie aikaa. Tuotteistamisprosessissa määritellään mm. mistä tuote tai palvelu koostuu, mitä se sisältää, kuka siitä hyötyy tai kenelle se on tarkoitettu ja miten se tuotetaan. Jokaisen aloittavan yrittäjän kannattaa uhrata aikaa tuotteistamiselle ja laittaa siihen liittyvät asiat kuntoon.

Palvelumuotoilija Heidi Huovinen Volat Oy:ltä vinkkaa, kuinka tuotteistamisessa pääsee alkuun seuraavien kolmen kohdan avulla:

  1. Tunne asiakkaasi 

Ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa. Perehdy huolellisesti siihen, ketkä kuuluvat kohderyhmäsi, mitä asiakkaasi haluavat ja mihin asiakkaan tarpeeseen yrityksesi tuotteella tai palvelulla vastaat. Tämä vaihe vaatii selvitystyötä, johon kannattaa panostaa. Lisäksi vaaditaan yrittäjän halua tuntea oma asiakaskuntansa, jotta voisi erottua markkinoilla muista samankaltaisista tuotteista tai palveluista.

  1. Tee nopeita kokeiluja 

Testaa palveluideasi tai tuotteesi kiinnostavuutta ennen isoja investointeja. Pyydä palautetta sellaisilta henkilöiltä, jotka antavat sinulle rehellistä palautetta. Testaajien ei välttämättä tarvitse olla asiakkaita vaan voit testauttaa ideoita esim. kaveripiirissä. Kuuntele ja kehitä ideaasi palautteiden perusteella.

  1. Käytä asiantuntijoita apuna 

Kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi yrittäjänä sekä tuotteen tai palvelun kehittäjänä. Uusyrityskeskuksessa kannattaa käydä testauttamassa omaa ideaa jo ennen yrityksen perustamista. Kun yritys on perustettu ja tuotteistaminen jo pidemmällä, niin etsi asiantuntijoita ja satsaa ammattilaisten apuun esim. tuotekehityksessä, markkinoinnissa tai myynnissä. Tässä vaiheessa sinun on yleensä mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta tai tukia. Tutki eri vaihtoehtoja. Jos yritykselläsi on hyvä tuote tai palvelu ja tunnistettu asiakaskunta, niin silloin kannattaa satsata markkinoiden valloittamiseen isosti!

Tuotteistaminen tarjoaa yhden hyväksi havaitun keinon kannattavampaan bisnekseen. Jokainen yritys tähtää pitkällä aikavälillä kannattavuuteen. Yleensä liiketoiminnan ja yrityksen arvo kasvaa, kun sillä on tuotteistettuja palveluja.

– Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tarjoavat apua tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Myös Volat Oy tarjoaa näitä palveluita. Ota siis yhteyttä, jos haluat lähteä yhdessä kehittämään yrityksesi tuotteita tai palveluita, Huovinen lisää.

Tästä Volat Oy:n kotisivuille.

Anna-Liisa Immonen, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus 

Kirjoittaja on Mikkelin Seudun Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja.